Συχνές Ερωτήσεις
Εκτύπωση Σελίδας Αποστολή Σελίδας
Συχνές Ερωτήσεις
Γιατί διατείνεται ο βασιλεύς Κωνσταντίνος ότι δεν έχει επώνυμο;
  Κατηγορία: Νομικά

Παραθέτουμε τα ιστορικά και νομικά στοιχεία που βεβαιώνουν ότι η βασιλική οικογένεια δεν είχε ποτέ επίθετο:
  • Όταν η Β' Εθνική Συνέλευση ψήφισε υπέρ της βασιλευομένης δημοκρατίας και προσκάλεσε τον πρίγκιπα Γουλιέλμο της Δανίας, το όνομα που του εδόθη ήταν Γεώργιος Α', Βασιλεύς των Ελλήνων. Προκύπτει ότι ουδείς των διαδεχομένων Βασιλέων των Ελλήνων δεν θα είχε επώνυμο, παρά μόνο το χριστιανικό του όνομα.

  • Επιπλέον, ο Δανός πρωθυπουργός με επιστολή του προς τον Ανδρέα Παπανδρέου, πιστοποιεί ότι "...από το βασιλιά Christian IX και εφεξής κανείς Δανός βασιλιάς ή μέλος της δανικής βασιλικής οικογένειας δεν φέρει ή έφερε το όνομα Γλίκσμπουργκ ή οποιοδήποτε άλλο επώνυμο" (1.7.1983)


  • Ακολουθεί απόσπασμα αποφάσεως του Συμβουλίου της Επικρατείας (Αριθμός 4575/1996) για το θέμα αυτό:

    '...Ο αιτών, τέως βασιλιάς των Ελλήνων, έκπτωτος ήδη, σύμφωνα με το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος της 8ης Δεκεμβρίου 1974, στερείται επωνύμου λόγω των ιστορικών περιστάσεων και ειδκότερα γιατί οι βασιλιάδες των Ελλήνων δεν είχαν επώνυμο. Υπό τις ανωτέρω περιστάσεις ο αιτών έχει δικαίωμα να τύχει δικαστικής προστασίας κατά το άρθρο 20 του Συντάγματος, απευθυνόμενος στο δικαστήριο με το κύριο όνομά του, αρκεί να προκύπτει κάθε φορά, από το περιεχόμενο του δικογράφου, η ταυτότητα του. Στην προκειμένη περίπτωση, ο αιτών, για να προσδιορίσει την ταυτότητα του, αναφέρει, στο δικόγραφο της κρινόμενης αίτησης, ότι η αίτηση αυτή ασκείται από τον Κωνσταντίνο, πρώην βασιλιά των Ελλήνων. Η ονομασία αυτή, "πρώην βασιλιάς" αναφέρεται στο δικόγραφο όχι ως τίτλος ευγενείας, ο οποίος απαγορεύεται από το Σύνταγμα (άρθρο 4 παρ. 7), αλλά για να προσδιοριστεί η ταυτότητα του αιτούντος, ο οποίος στερείται, για τους λόγους που αναφέρθηκαν, επωνύμου. Έχει, δηλαδή, την έννοια ότι ο αιτών είναι ο Κωνσταντίνος εκείνος που διατέλεσε βασιλιάς των Ελλήνων έως την έκπτωση του. Πρόκειται για αναφορά σε ένα ιστορικό γεγονός που, όπως και άλλα στοιχεία, μπορεί πράγματι να προσδιορίσει την ταυτότητα του πιο πάνω προσώπου, προκειμένου το πρόσωπο αυτό να τύχει δικαστικής προστασίας. Υπό τις ανωτέρω λοιπόν περιστάσεις, και από την άποψη ειδικώς του άρθρου 20 του Συντάγματος, να ζητήσει δικαστική προστασία όταν προσβάλλεται δικαίωμα ή έννομο συμφέρον του. Συνεπώς, η κρινόμενη αίτηση παραδεκτώς ασκείται από την πιο πάνω άποψη.'

  • Κάθε επίσημο έγγραφο -όπως και το εκκαθαριστικό της εφορίας από το ελληνικό δημόσιο-, αποστέλλονται προς τον πρώην Βασιλέα των Ελλήνων.

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αναζήτησης ώστε να βρείτε εύκολα το συγκεκριμένα ερωτήματα:

Αναζήτηση λέξης:
Στην Κατηγορία:Ιστορικά
Νομικά
Προσωπικές Δραστηριότητες
Ερωτήσεις Επισκεπτών
Ίδρυμα Άννα-Μαρία
   © 2006-2011 Η Ελληνική Βασιλική Οικογένεια Χάρτης Δικτυακού Κόμβου | Νομικές Πληροφορίες | Site Credits