Συχνές Ερωτήσεις
Εκτύπωση Σελίδας Αποστολή Σελίδας
Συχνές Ερωτήσεις
Ποιος εκπροσωπεί την πρώην Βασιλική Οικογένεια της Ελλάδος;
  Κατηγορία: Ερωτήσεις Επισκεπτών

Ο βασιλεύς Κωνσταντίνος και τα μέλη της οικογένειάς του δεν εκπροσωπούνται από κάποιο πρόσωπο, φορέα ή οργάνωση στο εξωτερικό και στην Ελλάδα, πλην των προσωπικών τους γραφείων στην Αθήνα και στο Λονδίνο.
Η βασιλική οικογένεια δεν στηρίζει τις φιλοβασιλικές (επονομαζόμενες 'βασιλικές') οργανώσεις. Αυτές λειτουργούν με πρωτοβουλία των μελών τους. Τέλος, δεν στηρίζει οιοδήποτε πολιτικό κόμμα, οικονομικά, ιδεολογικά, ή άλλως.
Επίσημες και ακριβείς πληροφορίες δίνονται μόνον μέσω αυτής της ιστοσελίδας και των προαναφερθέντων γραφείων.

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αναζήτησης ώστε να βρείτε εύκολα το συγκεκριμένα ερωτήματα:

Αναζήτηση λέξης:
Στην Κατηγορία:Ιστορικά
Νομικά
Προσωπικές Δραστηριότητες
Ερωτήσεις Επισκεπτών
Ίδρυμα Άννα-Μαρία
   © 2006-2011 Η Ελληνική Βασιλική Οικογένεια Χάρτης Δικτυακού Κόμβου | Νομικές Πληροφορίες | Site Credits