Συχνές Ερωτήσεις
Εκτύπωση Σελίδας Αποστολή Σελίδας
Συχνές Ερωτήσεις
Έχει το Ίδρυμα έδρα στην Ελλάδα;
  Κατηγορία: Ίδρυμα Άννα-Μαρία

Ο βασιλεύς Κωνσταντίνος έχει παραχωρήσει το προσωπικό του γραφείο στην Αθήνα για τις δραστηριότητες του ιδρύματος Άννα-Μαρία.

Για περισσότερες πληροφορίες ως προς την νομική σύσταση του Ιδρύματος, πατήστε εδώ.

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αναζήτησης ώστε να βρείτε εύκολα το συγκεκριμένα ερωτήματα:

Αναζήτηση λέξης:
Στην Κατηγορία:Ιστορικά
Νομικά
Προσωπικές Δραστηριότητες
Ερωτήσεις Επισκεπτών
Ίδρυμα Άννα-Μαρία
   © 2006-2011 Η Ελληνική Βασιλική Οικογένεια Χάρτης Δικτυακού Κόμβου | Νομικές Πληροφορίες | Site Credits