Συχνές Ερωτήσεις
Εκτύπωση Σελίδας Αποστολή Σελίδας
Συχνές Ερωτήσεις
Πώς ανέκυψε το θέμα της χρηματικής αποζημίωσης;
  Κατηγορία: Νομικά

Όταν το Νοέμβριο του 2000 εκδόθηκε α απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ), παρουσιάστηκαν οι εξής δύο εναλλακτικές οδοί: α) Να επιστραφούν στους προσφεύγοντες τα εν λόγω περιουσιακά στοιχεία (με προηγούμενες ενέργειές του ο πρώην Βασιλεύς έχει καταδείξει τη διάθεσή του να συζητήσει τους όρους της επιστροφής, και αυτή του η διάθεση έκτοτε επιβεβαιώθηκε και προφορικώς και εγγράφως). β) Να καταβληθεί αποζημίωση, το ύψος της οποίας θα οριστεί από το Δικαστήριο. Η Κυβέρνηση επέλεξε να μην επιστρέψει τις ιδιοκτησίες στους προσφεύγοντες, και να μη διαπραγματευτεί.

Το ΕΔΑΔ ζήτησε και από την Κυβέρνηση και από το Βασιλέα Κωνσταντίνο να υποβάλλουν τις εκτιμήσεις τους ως προς την αγοραία αξία των εν λόγω περιουσιακών στοιχείων. Η έκθεση που συντάχθηκε εκ μέρους της Κυβέρνησης από έγκυρη ανεξάρτητη εταιρία υπολόγισε το ποσό στα 187 δισεκατομμύρια δραχμές, περισσότερο δηλαδή από τα 161 δισεκατομμύρια δραχμές που εκτίμησε η εταιρεία στην οποία είχε αναθέσει ο Βασιλεύς Κωνσταντίνος.

Ο Βασιλεύς Κωνσταντίνος ασφαλώς και δεν επιθυμεί να καταβληθούν χρήματα από την Ελληνική Κυβέρνηση όταν είναι εφικτή μια πολύ απλή εναλλακτική λύση, δηλαδή να του επιστραφεί η περιουσία του.

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αναζήτησης ώστε να βρείτε εύκολα το συγκεκριμένα ερωτήματα:

Αναζήτηση λέξης:
Στην Κατηγορία:Ιστορικά
Νομικά
Προσωπικές Δραστηριότητες
Ερωτήσεις Επισκεπτών
Ίδρυμα Άννα-Μαρία
   © 2006-2011 Η Ελληνική Βασιλική Οικογένεια Χάρτης Δικτυακού Κόμβου | Νομικές Πληροφορίες | Site Credits