Συχνές Ερωτήσεις
Εκτύπωση Σελίδας Αποστολή Σελίδας
Συχνές Ερωτήσεις
Τα επιχειρήματα της Κυβέρνησης
  Κατηγορία: Νομικά

Η κυβέρνηση ανέθεσε σε διεθνώς γνωστή εταιρία τον υπολογισμό του ποσού που θα οφειλόταν σε φόρους εάν η Ελληνική Βασιλική Οικογένεια είχε υπάρξει υπόχρεη καταβολής φόρου για ένα διάστημα μεγαλύτερο του ενός αιώνα.

Ωστόσο, η Ελληνική Βασιλική Οικογένεια κατά το νόμο έχαιρε φοροαπαλλαγής μέχρι το 1974. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι σε αντάλλαγμα για τη μη καταβολή φόρων ο Βασιλεύς καθίστατο προσωπικά υπεύθυνος για όλες τις τρέχουσες δαπάνες του, συμπεριλαμβανομένου του κόστους λειτουργίας και συντήρησης των ανακτόρων, της πληρωμής του προσωπικού, των μετακινήσεών του ιδίου, των επίσημων κρατικών ταξιδιών και της φιλοξενίας ξένων αξιωματούχων. Όλα τα παραπάνω έξοδα τα καταβάλλει σήμερα ο Έλληνας φορολογούμενος για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

Επιπλέον, η Ελληνική Νομοθεσία και το Σύνταγμα της Ελλάδος απαγορεύουν την αναδρομική επιβολή φόρων και κατά συνέπεια η προσπάθεια της Ελληνικής Κυβέρνησης να συνυπολογίσει φανταστικούς φόρους ήταν μάταια. Ο πρώην Βασιλεύς δεν όφειλε και δεν οφείλει κανένα φόρο, όπως μπορεί να επιβεβαιώσει η αρμόδια φορολογική υπηρεσία.


Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αναζήτησης ώστε να βρείτε εύκολα το συγκεκριμένα ερωτήματα:

Αναζήτηση λέξης:
Στην Κατηγορία:Ιστορικά
Νομικά
Προσωπικές Δραστηριότητες
Ερωτήσεις Επισκεπτών
Ίδρυμα Άννα-Μαρία
   © 2006-2011 Η Ελληνική Βασιλική Οικογένεια Χάρτης Δικτυακού Κόμβου | Νομικές Πληροφορίες | Site Credits