Συχνές Ερωτήσεις
Εκτύπωση Σελίδας Αποστολή Σελίδας
Συχνές Ερωτήσεις
Γιατί αποδίδονται τίτλοι στον πρώην βασιλέα των Ελλήνων και τα μέλη της οικογένειάς του;
  Κατηγορία: Ερωτήσεις Επισκεπτών

Η ακριβής προσφώνηση είναι: βασιλεύς Κωνσταντίνος, πρώην βασιλεύς των Ελλήνων και ούτω καθεξής για τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας. Αυτό προκύπτει από τη Συνθήκη της Βιέννης του 1815, όπου επισημαίνεται ότι ο τίτλος διατηρείται ισόβια, ακόμα και όταν παύεται το αξίωμα.

Όπως απεφάνθη το Συμβούλιο της Επικρατείας, (αριθμός 4575/1996) ο τίτλος δεν είναι ευγενείας, αλλά λειτουργεί ως προσδιορισμός του προσώπου.

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αναζήτησης ώστε να βρείτε εύκολα το συγκεκριμένα ερωτήματα:

Αναζήτηση λέξης:
Στην Κατηγορία:Ιστορικά
Νομικά
Προσωπικές Δραστηριότητες
Ερωτήσεις Επισκεπτών
Ίδρυμα Άννα-Μαρία
   © 2006-2011 Η Ελληνική Βασιλική Οικογένεια Χάρτης Δικτυακού Κόμβου | Νομικές Πληροφορίες | Site Credits