����� ��� ��� �������� ���� ������� �� �� ����� �������
�������, 27 ����������� 2006
���������: ���� ����

Η κοιν� γν�μη, καθ�ς και ο ελληνικ�ς και ξ�νος Τ�πος δε�χνουν μεγ�λο ενδιαφ�ρον για την κατ�σταση του Κτ�ματος Τατο�ου. Απ� την κατ�σχεσ� του το 1994, η �λλειψη φροντ�δας για τα κτ�ρια, τα αντικε�μενα και κυρ�ως το περιβ�λλοντα χ�ρο, �χουν δεχθε� δριμε�α κριτικ�.

Παραθ�τουμε ενδεικτικ� αφιερ�ματα στον ελληνικ� Τ�πο, μετ� την πρ�τη επ�σκεψη φορ�ων του Υπουργε�ου Πολιτισμο�  τον Σεπτ�μβριο 2005, καθ�ς και αναφορικ� με την πρ�σφατη μελ�τη του ΥΠΕΧΩΔΕ για την αξιοπο�ηση του περιβ�λλοντος χ�ρου και των κτιρ�ων.


�� �������� ������ ����� ��������� ��� �� ���� ����:

Arthro stin efimerida TA NEA - 16.09.05.pdf (298KB)
����� ���� ��������� "�� ���" - 16.09.05
Arthro ston Elefthero Tipo - 02.10.05.pdf (624KB)
����� ���� "�������� ����" - 02.10.05
Arthro tis Apogevmatinis - 17.02.06.pdf (936KB)
����� ��� "�������������" - 17.02.06
Arthro tis Eleftherotipias - 17.02.06.pdf (129KB)
����� ��� "��������������" - 17.02.06


�������������� ��� �������� ���������� ���� �� ������ ������ �� ���� ��� �������:
�� �������������:
�����������
�������
������ ������
������ ����
���:
���:

��������
������������
�������
������ �����
���� ����
   © 2006-2011 � �������� �������� ���������� ������ ��������� ������ | ������� ����������� | Site Credits