05.12.2002
, 4 2002
:

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ: Προτο αρχσω, θα θελα να ευχαριστσω την ομδα νομικν που με βοθησε να αποδεξω τι τα ανθρπιν μου δικαιματα ντως καταπατθηκαν.
 
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Δεν υπρχε λλη λση να δσετε τα χρματα σε λλο δρυμα;
 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ: Προτιμ να χω δικ μου δρυμα και να εμαι σγουρος τι τα χρματα πνε εκε που πρπει. Δεν θλω να μπανουν απ τη μα τσπη και να βγανουν απ την λλη
 
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Tο θμα της περιουσας χει λξη. Θα κνετε να προσφυγ;
 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ: Kαμα.
 
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Θεωρετε την απφαση «νκη»;
 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ: Nαι, ταν μεγλη νκη, αν και το ποσ ταν πολ μικρτερο απ αυτ που η ελληνικ κυβρνηση πιστεει τι ταν η αξα του κτματς μου. Oυδποτε ζτησα χρματα απ τον ελληνικ λα. ποιος λει τι το κανα, ψεδεται ασυστλως. Δε ζτησε χρματα, Πρα εντολ απ το δικαστριο. Aυτ που θλω εναι το σπτι μου. Kαι σμερα ακμη που συζητμε δεν καταλαβανω γιατ μου το παρνουν. Tο θμα μως χει κλεσει.
 
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Σε μια συνντευξ σας επατε τι ο πρωθυπουργς, γνριζε απ πριν την απφαση. Θεωρετε τι σας αδκησε το E. Δικαστριο;
 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ: Eπα, τι “πιστεω”, τι μπορε να χει ενημερωθε γιατ μου κανε εντπωση με τι ταχτητα κανε ο πρωθυπουργς δηλσεις λγο μετ την απφαση. Eγ δεν ξερα το αποτλεσμα. Kαι νομζω τι δεν κνω λθος. O πρωθυπουργς πρπει να ταν ενμερος. Aλλ δεν χει τση μεγλη σημασα.
Kατ τ’ λλα δεν αισθνομαι αδικημνος. Aντθετα πιστεω τι χω κερδσει την υπθεση, γιατ το λο θμα για μνα ταν το ,τι εθγησαν τα ανθρπινα δικαιματ μου. Kαι το Δικαστριο συμφνησε μαζ μου. Tο χρηματικ θμα δεν ταν στο μυαλ μου. Aν η αποζημωση ταν μεγαλτερη, ττε θα ταν μεγαλτερη και η δναμη του ιδρματος. Kαι αυτ το δρυμα δεν πρκειται να χει σχση με καμα πολιτικ κνηση. H Eλλδα χει πολλος πολιτικος.
 
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Yπρχει αντιπαρθεση μεταξ εσς και της κυβρνησης. μως πριν απ λγο κνατε μα παρμβαση για το Kυπριακ.
 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ: Aν δετε αυτ που επα τι συμφων με το πς χειρζεται η κυβρνηση το θμα. Ως απλς πολτης χω αγωνα και απλς συμφων με αυτν την γραμμ που ακολουθε η κυβρνηση. χω τις διες αγωνες, που χει ο κθε λληνας. H μνη διαφορ εναι τι εμαι εδ και απαντ. Aυτ δεν σημανει τι θλω να γνω και πρωθυπουργς. Aυτ τη στιγμ η Kπρος περν κρσιμη περοδο και η Eλλς αγωνζεται για την νταξ της στην E.E..
 
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Θα επιστρψετε στην Eλλδα και αν ναι με ποιο νομα; Eπσης επατε τι κποιος φλος σας, σας επε τι υπρχει μα εκδικητικ πολιτικ απναντ σας, λγοντας τι εναι θμα δικτατορας της Bουλς; Tο υιοθετετε;
 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ: Aυτ το επε ο λρδος Xιτσον, που ταν ο πρτος δικαστς στην Aγγλα. Mε ρτησε γι’ αυτ το θμα και του επα τι γνεται. Kαι εκενος μου επε τι εσες περντε αυτ που εγ ως δημοκρατικς πολτης αγωνζομαι σ’ λη τη ζω μου “H δικτατορα της πλειοψηφας μιας Bουλς’’, προφανς εννοοσε και τη δικ του και μλησε για εκδικητ πολιτικ. Eγ θα γυρσω στην Eλλδα. Eφ’ σον η ελληνικ κυβρνηση δεν θλει να μου δσει το διαβατριο που μου δωσε ο Kαραμανλς και ο Παπανδρου, θα βρω να ευρωπακ διαβατριο και θα γυρσω. Aυτ εναι η επιδωξ μου. Nα γυρσω στον τπο μου.
 
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Γιατ δεν κνετε τι κανε ο Συμεν;
 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ: Mα εγ δεν εμαι πολιτικ πρσωπο. Δε σας φτνουν οι πολιτικο που χετε; Θλετε κι λλους; Eγ δεν υιοθετ απψεις κανενς κμματος και δεν υποστηρζω καννα κμμα. Kαμα οργνωση στην Eλλδα και καννα κμμα, δε με αντιπροσωπεουν. ,τι χω να πω, το λω εγ και δεν χω αντιπροσπους.
 
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Θα εγκατασταθετε στην Eλλδα;
 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ: Aυτ εναι η επιδωξη της οικογνεις μου. Eναι η πατρδα μου. Λεπω απ την Eλλδα απ τη στιγμ που ο ελληνικς λας αποφσισε τι θλει “προεδρευομνη Δημοκρατα”. Eγ, θα μποροσα να εχα πρει το αεροπλνο και να εχα γυρσει και δε θα εχαμε σμερα λα αυτ τα πργματα. Mετ απ τσα χρνια ρχεται η κυβρνηση και μου παρνει και το σπτι και το διαβατριο. Για ποιους λγους ακμη δεν ξρω. Θα πρπει μως να εκτιμσει τι λα αυτ τα χρνια δεν χω κνει καμα ενργεια για να θσω τη Δημοκρατα σε κνδυνο. Aν τρα ξπνησαν ξαφνικ και θλουν να μου τα προυν λα... Eκε φθσαμε... ,τι μποροσα κανα.
 
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ:  χετε αγορσει κποιο σπτι στην Eλλδα το σκφτεστε;
 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ: χι δεν χω αγορσει, αν και το σκφτομαι γιατ δε θλω να μενω σε ξενοδοχεο. Θλω να πρω να μικρ σπιτκι, να μενω με τη γυνακα μου και να ρχονται και τα παιδι να με βλπουνε.
 
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Mε ποιον ττλο θα μεταβιβσετε τα χρματα στο δρυμα;
 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ: κουσα τον κυβερνητικ εκπρσωπο να κνει μια δλωση και να λει τι τα χρματα χουν κατατεθε με το νομα που χουμε πει στα Δικαστρια (τως βασιλες των Eλλνων). Προφανς για να τα εισπρξω πρπει να χρησιμοποισω το διο νομα. Σ’ αυτ το σημεο θα θελα να ευχαριστσω λους τους δικηγρους που με βοθησαν σ’ αυτν την υπθεση.
χει γνει μια αφρητη αδικα στο πρσωπ μου. Mνο να σκεφτε ο οποιοσδποτε πς θα αισθανταν αν το κρτος ερχταν και του παιρνε το σπτι, θα καταλβει τι αισθνομαι εγ. Δημιουργον εντσεις που δεν χρειζονται. Eγ εμαι τοιμος να βοηθσω τον τπο μου με ποιο τρπο μπορ. που πηγανω υποστηρζω τον τπο μου. Eτε αφορ την Oλυμπιδα, ετε την Kπρο, ετε οποιοδποτε λλο. Eγ αυτ τη στιγμ δεν κνω τποτα που να εναι αντθετο με το Σνταγμα. Θλω να δημιουργσω να δρυμα με το νομα “ννα Mαρα”.
 
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Aυτ που υπρχουν στο Tατι, με ποιο τρπο θα περσουν στη διθεση του ελληνικο λαο;
 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ: Mετ την απφαση του δικαστηρου, θα μεταφερθον στον ελληνικ λα. Eγ θλω την προστασα-διαβεβαωση, τι ντως θα πνε στον ελληνικ λα και τι θα προφυλξω το δικ μου νομα, γιατ κποιος υπουργς με αποκλεσε “αρχαιοκπηλο”. Eκε χουμε φθσει... Eκενο που σιχανομαι εναι οι φασαρες. Kαι τις φασαρες μπορε κποιοι να τις δημιουργσουν. O λας αυθρμητα να κνει φασαρα, αποκλεεται.
 
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Yπρχει το ενδεχμενο, το διαβατρι σας να χει λλο νομα;
 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ: χι, γιατ με βση την νομοθεσα που υπρχει ζητνε να γνω “λληνας”. Aυτ δε θα γνει: χω γεννηθε στην Eλλδα, χω πει στον ελληνικ στρατ και χω υπηρετσει στην Aεροπορα. χω πρει το πρτο χρυσ μετλλιο στην Eλλδα, χω πληρσει ελληνικος φρους, χω γνει αρχηγς του ελληνικο κρτους. Mεγαλτερη τιμ απ’ αυτ δεν υπρχει.
O νμος λει τι για να αποκτσω την ελληνικ ιθαγνεια, πρπει να κνω κποιες ενργειες. Aυτ εναι αστεα πργματα... λληνας μπορε να γνει πολ γργορα και νας Γιουγκοσλβος μπασκετμπολστας. Tου ζητει κανες αυτ που ζητνε απ εμνα. Λγη ντροπ δεν υπρχει; Nα ζητνε απ τον πρην βασιλι των Eλλνων, να γνει λληνας;
Eγ γεννθηκα λληνας και θα πεθνω λληνας. Δεν ανχομαι απ κανναν να πει τι δεν εμαι λληνας. Aυτ εναι μεγλη προσβολ! Δεν εδατε με τι “καλοσνη” μιλνε λοι για μνα; Eγ δεν αισθνομαι χθρα, οτε προς τον πρωθυπουργ, οτε προς τους υπουργος... .
 
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: H επιστροφ σας μπως επισκισει την Oλυμπιδα ως μλος της ΔOE;
 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ: χι, γιατ η ελληνικ κυβρνηση μετ απ την ανληψη της Oλυμπιδας του 2004 υπογρφει να συμβλαιο που λει τι λα τα μλη της ΔOE πρπει να εναι επ τπου. Eπιπλον τονζεται τι ο πρην βασιλις Kωνσταντνος θα ρθει στην Oλυμπιδα ως μλος της ΔOE.
Aυτ θα δημιουργσει πρβλημα αν εσες το δημιουργσετε. O νμος εναι ξεκθαρος. Aν δεν ρθω με ελληνικ διαβατριο, θα ρθω με ξνο. Mισ ντροπ δικ μου, μισ δικ τους. Aυτ εναι η νοοτροπα της χοντας. Tο ΠAΣOK δε μου πρε το σπτι. Tο πρε η χοντα. O K. Kαραμανλς ταν πεσε η δικτατορα ακρωσε λες τις πρξεις, συμπεριλαμβανομνου και του δημοψηφσματος με συντακτικ πρξη. Aυτ εναι η ιστορα της Eλλδας.
 
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Mε μια λλη κυβρνηση, θα εχατε λλη μεταχεριση;
 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ: Δεν νομζω. Ποις μποροσε να προβλψει επ κυβερνσεως Mητσοτκη, τι θα κανε μια επμενη κυβρνηση. ταν κνει μια διαπραγμτευση, την κνεις με καλ θληση. Δεν μπορες πουλα. Mνο ανοιχτ.
 
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Aπ’ ,τι ξρω εστε ανεπγγελτος. Πς συντηρεστε;
 
(Γλια).
 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ: Mε μεγλη δυσκολα. Aυτ μως εναι να προσωπικ θμα, που αφορ εμνα και την οικογνει μου. ταν φυγα απ την Eλλδα και φθασα στη Pμη, ο συνδελφς μου που με βοηθοσε εκενη την εποχ εχε στην τσπη του 25 λρες. Kαι αναγκστηκε ο Xουν Kρλος και κποιοι λλοι να με βοηθσουν.
Yπρχει κποιος λγος να σας πω τον τρπο, πς συντηρομαι; Eδ που γνεται η συνντευξη εναι δωμτιο ξενοδοχεου. Tο γραφεο μου εναι μικρ, αν θλετε ελτε να το δετε... .
 
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: H απφασ σας για το δρυμα, δεσμεει και τους λλους δο συνδικαιοχους;
 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ: Δεν μπορ να μιλσω για τους λλους δο. Πιστεω τι η θεα μου που εναι πολ μεγλη σε ηλικα, χει το δικαωμα να πρει τα χρματα αυτ. Eναι δικ της θμα. πως και της αδελφς μου. Πιστεω μως τι θα κινηθον προς την δια κατεθυνση.
 
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Ποιος μπορε να προβλψει, τι θα γνει στο μλλον; Tι πολτευμα θα χουμε;
 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ: Δημοκρατα θα χουμε. Δεν μπορομε να χουμε κτι λλο. χουμε σμερα και θα χουμε και στο μλλον. Kαννας μσα απ την οικογνει μου δεν θλει να γνει πολιτικς.
Ξρετε μως κτι; Θα εχε ενδιαφρον, αν και τρα τη θση την χει πρει η κ. Mπακογιννη, αλλ θα μποροσα να πω για δμαρχος. Tο 1949 εχε πει ο πατρας μου στην ο και θελε να πει στο μοναστρι. Kαι ανβηκε σε να γαδουρκι. Mα κυρα τον εδε και του επε: “Γεια σου βασιλι μου. Kαι εις αντερα. Kαι δμαρχος να γνεις...”.
 
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Mε τι ρλο θα επιστρψετε;
 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ: Mε το ρλο του λληνα πατριτη που θλει να κνει το παν για την πατρδα του, χωρς να δημιουργσει καννα πρβλημα. που μπορε ο καθνας να βοηθσει, το κνει...».
 
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: χετε μετανισει για κποια βματα που κνατε σ’ αυτ τη δικαστικ μχη;
 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ: Bβαια. Eκενο για το οποο χω μετανισει εναι τι δεν γρισα στην Eλλδα. Kαι θα μποροσα να το κνω. Πο να σκεφτ μως τι μνοντας μακρι, για να μη θεωρηθε τι δημιουργ δυσκολες, ως “ευχαριστ”, θα μου προυν και το σπτι; Aποφσισαν να μου προυν το σπτι και τους τφους. Aπ’ εκε και πρα θα το αντιμετωπσω... .
 
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Θα χετε πρσβαση στους τφους, πως διαμορφθηκε η κατσταση;
 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ: O Θες να βλει το χρι του. Tο πρτο πργμα που θα κνω ταν φθσω σπτι μου θα εναι να προσκυνσω τον τφο του πατρα μου.
 
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Mπως η στση σας χει προκαλσει, αναφορικ με το νομα;
 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ: Για να βλουμε τα πργματα στη θση τους. Προκλητικο εναι λλοι. Δεν ζητ οτε ψφους, οτε κατηγορ το ΠAΣOK. Aκριβς το αντθετο κνω. ταν κνω να ταξδι και μου λει ο κσμος “γεια σου Kωνσταντνε”, τι να πω: “Mη μου μιλτε, γιατ θα παρεξηγηθε η ελληνικ κυβρνηση”;».
κανα μλιστα και μα δλωση. τι αναγνωρζω το Σνταγμα της Eλλδας και το δημοψφισμα. σες φορς, μως το λω, τσες φορς αμφιβλλουν τι το λω.
 
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Πολλο λνε τι και ο Πρεδρος. της Δημοκρατας μπορε να μενει στο Προεδρικ Mγαρο.
 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ: Δεν νομζω. Tο προεδρικ μγαρο ανκει στο κρτος. Πς θα το πρει ο πρεδρος. Aυτ ανκει στο Eλληνικ Δημσιο.
 
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Γιατ η κυβρνηση χει αυτ τη στση απναντ σας;
 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ: Eναι να ερτημα που δεν χω απντηση. Kποιοι νθρωποι χουν μα ενδμυχη κακα, που εναι ανεξγητη για μνα. λα θα πγαιναν πιο καλ, εφ’ σον ξρουν τι απειλ απ μνα δεν υπρχει. Kαι δεν μπορ να καταλβω τι φοβονται. Aυτ εναι η πολιτικ τους. Tι να πω;
Eγ το μνο που ξρω εναι πως τι κι αν μου κνουν οι διφορες κυβερνσεις καννας δεν μπορε να αφαιρσει απ μνα την αγπη που χω για την πατρδα μου και τον ελληνικ λα. Aυτν την αγπη την χει και η οικογνει μου... .
 
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ:  Για να σταματσουν λες αυτς οι αμφιβολες. Θα δεχσαστε να live debate με τον εκστοτε πρωθυπουργ; Για να ξεκαθαριστε η κατσταση;
 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ: Aριο το πρω...


:

05.12.2002
(17 )


:
:




:
:

   © 2006-2011 | | Site Credits