Κέντρο Τύπου
Εκτύπωση Σελίδας Αποστολή Σελίδας
Κέντρο Τύπου
Σχετικά με την Εξώδικη Διαμαρτυρία του Υπουργείου Πολιτισμού
Δευτέρα, 22 Ιανουαρίου 2007
Κατηγορία: Ειδήσεις


Έχοντας πληροφορηθεί από το Δελτίο Τύπου που εξέδωσε το Υπουργείο Πολιτισμού, το περιεχόμενο της ‘Εξωδίκου Διαμαρτυρίας Δήλωσης-Πρόσκλησης’ του Υπουργού κ. Γεωργίου Βουλγαράκη προς τον Οίκο Δημοπρασιών Christie’s, δηλώνουμε τα κάτωθι:

1. Κατά την διάρκεια των δεκαπέντε ετών που έχουν μεσολαβήσει από την εξαγωγή μικρού μέρους της οικοσκευής της πρώην Ελληνικής Βασιλικής Οικογένειας, έχουν επανειλημμένως δοθεί τα στοιχεία εκείνα που ατράνταχτα επιβεβαιώνουν τις νόμιμες διαδικασίες που τηρήθηκαν κατά την μεταφορά τους. Ως προς δε το ιδιοκτησιακό καθεστώς, αυτό αδιαμφισβήτητα κρίθηκε με την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, η οποία αναγνώρισε στο πρόσωπο του βασιλέως Κωνσταντίνου, τον νόμιμο ιδιοκτήτη όλης της κινητής και ακινήτου περιουσίας.

2. Είναι άξιο απορίας το όψιμο ενδιαφέρον που εκφράζει ο Υπουργός Πολιτισμού, όταν το 80% του όγκου των κινητών παραμένει ανεκμετάλλευτο, ασυντήρητο και τελικά απροστάτευτο στο Τατόι. Ιδιαίτερα όταν,

3. Νωρίτερα τον ίδιο μήνα, ο ίδιος Υπουργός, έχει προσφέρει την καλύτερη αντίκρουση στην αμφισβήτηση της ‘νομιμότητας προέλευσης των δημοπρατούμενων’ αντικειμένων, σε δήλωσή του στην Βουλή των Ελλήνων. Συγκεκριμένα, στις 3 Ιανουαρίου είχε βεβαιώσει τα εξής:

Το 1990, μετά από αίτηση του διαχειριστή της Βασιλικής Περιουσίας προς τον Υπουργό Οικονομικών για την χορήγηση άδειας εξαγωγής της οικοσκευής του έκπτωτου βασιλέως, ορίστηκε, με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Πολιτισμού, επιτροπή από αρχαιολόγους και τελωνειακούς υπαλλήλους, με έργο τον προσδιορισμό των αντικειμένων που δεν μπορούσαν να εξαχθούν λόγω αρχαιολογικού, ιστορικού ή καλλιτεχνικού ενδιαφέροντος.
Επετράπη η εξαγωγή των αντικειμένων που αποτελούσαν μέρος της οικοσκευής του τέως βασιλέως, τα οποία περιλαμβάνονται σήμερα στον κατάλογο της δημοπρασίας που αναφέρεται στην προαναφερθείσα ερώτηση
(σημ: ερώτηση που έθεσε ο βουλευτής κ. Αθανάσιος Λεβέντης, στις 11. 12. 06).Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αναζήτησης ώστε να βρείτε εύκολα το θέμα που ψάχνετε:
Να περιλαμβάνουν:
Φωτογραφίες
Έγγραφα
Αρχεία Βίντεο
Αρχεία Ήχου
Από:
Έως:

Ειδήσεις
Συνεντεύξεις
Ομιλίες
Δελτία Τύπου
Στον Τύπο
   © 2006-2011 Η Ελληνική Βασιλική Οικογένεια Χάρτης Δικτυακού Κόμβου | Νομικές Πληροφορίες | Site Credits