Κέντρο Τύπου
Εκτύπωση Σελίδας Αποστολή Σελίδας
Κέντρο Τύπου
Ίδρυμα Άννα-Μαρία: Συνοπτική Δράση
Τρίτη, 18 Σεπτεμβρίου 2007
Κατηγορία: Δελτία Τύπου

Το αντικείμενο του Ιδρύματος Άννα-Μαρία καθίσταται ακόμα πιο επείγον και η δράση του ακόμα πιο επιτακτική, μετά τα γεγονότα που σημάδεψαν την χώρα και τους συμπολίτες μας το φετινό καλοκαίρι.

Στα τρία χρόνια λειτουργίας του, το Άννα-Μαρία έχει επικεντρωθεί στα εξής προγράμματα:

1. Την έρευνα, σε πανελλαδικό επίπεδο, των πρωτευουσών αναγκών, καθώς και της προσφοράς μη κρατικών φορέων στις πληγείσες από φυσικά φαινόμενα περιοχές.
2. Την ανάπτυξη συνεργασιών με εθελοντικές οργανώσεις, οι οποίες ασχολούνται με την πρόληψη και αντιμετώπιση επικίνδυνων φυσικών φαινομένων, καθώς και των συνέπειών τους. Οι συνεργασίες αυτές, αναπτύσσονται μετά από πιστοποίηση του μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και της αφοσίωσης στο έργο, της κάθε ομάδας.
3. Την ενίσχυση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για τις εθελοντικές και άλλες κοινωνικές ομάδες.
4. Την αρωγή των εθελοντικών αυτών σωματείων, με την δωρεά εξοπλισμού. Η αγορά του εκάστοτε υλικού γίνεται από το Ίδρυμα Άννα-Μαρία. Δεν δίνονται χρηματικά ποσά απ’ ευθείας στις οργανώσεις.

Ιδιαίτερη μνεία πρέπει να γίνει για τους εθελοντές διασώστες, πυροσβέστες, αναδασωτές. Το επίπεδο του εθελοντικού δυναμικού στους τομείς αυτούς είναι εντυπωσιακό, τόσο σε ποιότητα, όσο και σε μέγεθος. Η διάθεση για προσφορά, για εκμάθηση και βελτίωση, είναι έκδηλη ανά την Ελλάδα. Τα σωματεία αυτά, λειτουργούν με λιγοστά συνήθως μέσα και με δωρεές των ιδίων των μελών τους, προκειμένου να παρακολουθήσουν κάποιο σεμινάριο ή ακόμα και να αγοράσουν βασικό εξοπλισμό.

Είναι καίρια η ενίσχυσή τους, και ιδιαιτέρα σημαντική η μακροχρόνια σχέση που αναπτύσσει το Ίδρυμα με τοπικά εθελοντικά σωματεία, καθώς αποτελούν ίσως τους σημαντικότερους γνώστες των ειδικών αναγκών και κινδύνων της εκάστοτε περιοχής.

Η αποτελεσματική αντιμετώπιση των καταστροφικών φυσικών φαινομένων, όπως εκδηλώνονται στην χώρα μας, απαιτεί τόσο μακροχρόνιο προγραμματισμό, όσο και άμεση αντίδραση όταν τα φαινόμενα αυτά εκδηλώνονται.

Κατά την διάρκεια των δύσκολων ημερών της τελευταίας εβδομάδας του Αυγούστου, το Ίδρυμα αντέδρασε άμεσα στις εκκλήσεις των παραρτημάτων της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης, στην Αρκαδία και την Λακωνία, τα μέλη των οποίων συμμετείχαν με ελλιπή εξοπλισμό και παραδειγματική αυτοθυσία στις επιχειρήσεις πυρόσβεσης σε περιοχές της Πελοποννήσου.

Κυριότερο μέλημα των οργανώσεων τις ημέρες εκείνες, ήταν η αναπλήρωση του διασωστικού υλικού που καταστράφηκε από την συνεχή χρήση και τις αβάστακτες θερμοκρασίες. Επίσης, βασική προϋπόθεση στην αντιμετώπιση καταστροφών τέτοιας εμβέλειας αλλά και για την ασφάλεια των πυροσβεστών, είναι η συνεχής επικοινωνία μεταξύ των ομάδων.

Για να καλυφθούν οι παραπάνω ανάγκες, το Ίδρυμα Άννα-Μαρία απέστειλε δύο αντλίες πυρόσβεσης και άντλησης νερού, ραδιοτηλέφωνα και πομποδέκτες μεγάλης εμβέλειας, καθώς και παρελκόμενο πυροσβεστικό εξοπλισμό.

Το έργο αρωγής προς τις ομάδες εθελοντών συνεχίζεται. Εξελίξεις και λεπτομέρειες θα φιλοξενούνται σε αυτή την ιστοσελίδα.
Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αναζήτησης ώστε να βρείτε εύκολα το θέμα που ψάχνετε:
Να περιλαμβάνουν:
Φωτογραφίες
Έγγραφα
Αρχεία Βίντεο
Αρχεία Ήχου
Από:
Έως:

Ειδήσεις
Συνεντεύξεις
Ομιλίες
Δελτία Τύπου
Στον Τύπο
   © 2006-2011 Η Ελληνική Βασιλική Οικογένεια Χάρτης Δικτυακού Κόμβου | Νομικές Πληροφορίες | Site Credits